Vyberte stránku

Na základě usnesení § 92 zákona č. 128/2000 sb. ve znění pozdějších předpisů, svolávám řádné a veřejné zasedání zastupitelstva obce v Dlouhé Stráni, a to na den pátek – 20.9.2013 v 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ Dlouhá Stráň
Program :

  1. Zahájení a procedurální otázky
  2. Čerpání rozpočtu za 1- 8 / 2013
  3. Rozpočtové opatření č. 2
  4. Nákup pozemku
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr