Vyberte stránku

Nové Naučné stezky po vulkanitech v Nízkém Jeseníku podrobně odkrývají vulkanickou činnost, která zde vrcholila na počátku čtvrtohor, z geologického hlediska ještě nedávno. Naučné stezky Vás provedou po tamních vulkánech, lávových proudech a dalších místech, která s vulkanickou činností souvisejí. Dozvíte se jak vulkány vznikaly, kolik se z nich vylilo lávových proudů, které zahrazovaly stará údolí, podél kterých se pak vytvářela údolí nová. Minulost, ve které sopečná aktivita formovala zdejší krajinu, můžete porovnat s dnešní podobou vulkanického reliéfu a pozorovat všechny útvary vytvářející současný vulkanický ráz krajiny. Celková délka NS je 25 km. Mezi stezkami, které se nacházejí po obou stranách přehrady, se můžete přepravovat i vlastními loďkami nebo lodí Santa Maria.